Number of the records: 1  

Strata šance a niektoré ďalšie spôsoby riešenia neistej kauzality

 1. Main entry-name Dulak, Anton, (author)
  Title statementStrata šance a niektoré ďalšie spôsoby riešenia neistej kauzality
  AnnotationUsnesení Nejvyššího soudu České republiky z roku 2008 otevřelo diskuzi o potřebě přehodnocení přístupu k příčinné souvislosti, zvláště v případech náhrady újmy způsobené při poskytování lékařské péče. Z pohledu stanoviska soudu je dosavadní vyžadování bezpečného důkazu příčinnosti nepřijatelné. Podle soudu, jedním z řešení je aplikace konceptu "ztráty šance". Autor přibližuje řešení, které podobně jako "ztráta šance" představuje východisko ze situace, kdy se poškozenému může vzhledem k prokázání příčinné souvislosti přiznat všechno nebo nic. Odkaz na judikaturu ÚS ČR: usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08.
  In Justičná revue. - Roč. 69, (2017), č. 8-9, s. 964-975
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1919/08
  Příčinná souvislost
  Ztráta šance
  Dokazování
  Náhrada újmy
  Lékařská péče
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1