Number of the records: 1  

Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Náhrada nemajetkové újmy. Nepřiměřená délka řízení. Přerušení řízení

 1. Title statementOdpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Náhrada nemajetkové újmy. Nepřiměřená délka řízení. Přerušení řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3044/2016
  AnnotationPrávní věta: Naplňuje-li návrh účastníka na přerušení řízení (§ 110 o. s. ř.) svou zjevnou motivací důvody pro přerušení řízení dle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř., není na místě přičítat pro účely náhrady nemajetkové újmy za nepřiměřenou délku řízení dobu přerušeného řízení k tíži účastníka. V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 3324/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 21, (2017), č. 6, s. 429-436
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3324/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3524/13
  Odpovědnost za škodu
  Náhrada nemajetkové újmy
  Nepřiměřená délka řízení
  Přerušení řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.