Number of the records: 1  

Proměna přestupkového práva

 1. Main entry-name Pomahač, Richard, 1953- (author)
  Title statementProměna přestupkového práva
  AnnotationRekodifikace přestupkového práva přináší vedle mnoha dílčích změn i jednu změnu velmi podstatnou. Přestupkem je nyní každý správnětrestní delikt; jde přitom o širokou škálu různorodých sankcionovatelných skutků. Za těchto okolností je tak otázkou, zda se přestupkové právo více přibližuje k právu trestnímu, či zda zůstává nadále pevnou součástí správního práva. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 4397/12.
  In Právní rozhledy. - Roč. 25, (2017), č. 15-16, s. 530-538
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 4397/12
  Přestupkové právo
  Přestupky
  Správní právo trestní
  Delikty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.