Number of the records: 1  

Role suverenity při analýze vztahu Evropské unie a České republiky jako členského státu EU - slepá větev, nebo odrazový můstek?

 1. Main entry-name Knob, Miroslav, (author)
  Title statementRole suverenity při analýze vztahu Evropské unie a České republiky jako členského státu EU - slepá větev, nebo odrazový můstek?
  AnnotationAutor ve svém textu odkazuje na závěry knihy Pavla Molka Materiální ohnisko Ústavy: Věčný limit evropské integrace? Nejprve analyzuje základní přístupy k pojmu suverenity především ve vztahu k problematice práva Evropské unie a vztahu EU a členských států. Dále analyzuje rozhodovací praxi Ústavního soudu v šesti podstatných judikátech, které se dotýkají vztahu Evropské unie a České republiky jako jejího členského státu. V závěru textu je zjištění, že úvahy o suverenitě nejsou ve vztahu k EU relevantní, jelikož suverenita je spíše limitací tohoto procesu, než jeho podstatným prvkem. Pokud se další akademická debata chce zabývat vztahy EU a členských států z pohledu federalizačních teorií, je nutné se zaměřit na problematiku přenosu pravomocí. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04; nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; nález Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 45/2000; nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 39/01; nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 66/04; nález Ústavního soudu ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08; nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/09; nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 5/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3400/11.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 25, (2017), č. 2, s. 325-337
  Edition on Another Medium Knob, Miroslav. Role suverenity při analýze vztahu Evropské unie a České republiky jako členského státu EU - slepá větev, nebo odrazový můstek?
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 50/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 39/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 66/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/12
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3400/11
  Evropská unie
  Země Evropské unie
  Suverenita státu
  Přenos pravomocí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/issue/view/564 Role suverenity při analýze vztahu Evropské unie a České republiky jako členského státu EU - slepá větev, nebo odrazový můstek?
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.