Number of the records: 1  

Aplikace ustanovení nového občanského zákoníku o přestavku a o neoprávněné stavbě na stavby zřízené před 1. 1. 2014. Přehled judikatury o neoprávněné stavbě

 1. Main entry-name Spáčil, Jiří, 1953- (author)
  Title statementAplikace ustanovení nového občanského zákoníku o přestavku a o neoprávněné stavbě na stavby zřízené před 1. 1. 2014. Přehled judikatury o neoprávněné stavbě : rozsudek NS z 10. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5780/2016
  AnnotationPrávní věta: Vypořádání neoprávněné stavby zřízené před 1. 1. 2014 a nacházející se zcela na cizím pozemku se provádí podle § 135c ObčZ 1964. Režim přestavku (§ 1087 ObčZ) se vztahuje i na stavby zřízené alespoň zčásti na cizím pozemku před 1. 1. 2014. Jestliže se v řízení o vypořádání neoprávněné stavby zřízené před 1. 1. 2014 jen zčásti na cizím pozemku ukáže, že žalovaná strana nabyla k 1. 1. 2014 vlastnictví k pozemku zastavěnému neoprávněnou stavbou na základě institutu přestavku, je to důvod k zamítnutí žaloby. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2014, sp. zn. IV. ÚS 907/14; nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 455/03; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 2818/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 2977/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2002, sp. zn. II. ÚS 568/01; nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I. ÚS 198/95; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1447/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. II. ÚS 3452/10.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 228-231
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 907/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 455/03
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2818/16
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2977/10
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 568/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 198/95
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1447/09
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3452/10
  Neoprávněná stavba
  Stavba
  Stavby na cizím pozemku
  Přestavek
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.