Number of the records: 1  

Zásada poctivosti a nepoctivý záměr v oddlužení

 1. Main entry-name Vnenk, Vladislav, (author)
  Title statementZásada poctivosti a nepoctivý záměr v oddlužení
  AnnotationObčanský zákoník v § 6 a 7 rozlišuje pojem dobré víry a pojem poctivosti, jako stěžejní zásady soukromého práva, přestože takové pojmové rozlišení nemá v českém právním prostředí tradici. Insolvenční právo uchopilo soukromoprávní zásadu poctivosti tak, že zakotvilo institut nepoctivého záměru, který je konstruován jako speciální skutková podstata zásady poctivosti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. III. ÚS 2010/08; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06; nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2016, sp. zn. III. ÚS 1589/15.
  In Právní rozhledy. - Roč. 25, (2017), č. 6, s. 198-202
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2010/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1589/15
  Poctivost
  Zásada poctivosti
  Oddlužení
  Insolvenční řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1