Number of the records: 1  

Veřejné prostranství a jeho platný vznik

 1. Main entry-name Huneš, Karel, (author)
  Title statementVeřejné prostranství a jeho platný vznik
  Another responsib. Randusová, Eva, (author)
  Mácha, Aleš, (author)
  AnnotationTématem článku je analýza institutu veřejného prostranství, resp. analýza podmínek platného vzniku a existence veřejného prostranství. Vznik a následná platná existence veřejného prostranství jsou poměrně problematickými otázkami, jelikož některé obce se pokoušejí o platný vznik veřejného prostranství za pomoci obecně závazných vyhlášek, či vymezením ploch veřejných prostranství v rámci územního plánu. I z těchto důvodů dochází v této právní oblasti k velkému množství soudních sporů, jejichž předmětem je především majetkové vypořádání užívacích vztahů spojených s veřejným prostranstvím, a to formou vydání bezdůvodného obohacení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/02; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06; nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2011, sp. zn. III. ÚS 2942/10; nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2012, sp. zn. III. ÚS 3735/11; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2127/12; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2014, sp. zn. II. ÚS 3624/13.
  In Právní rozhledy. - Roč. 25, (2017), č. 10, s. 366-371
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/02
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 268/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2942/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3735/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2127/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3624/13
  Veřejné prostranství
  Užívání veřejného prostranství
  Územní plánování
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1