Number of the records: 1  

Otázka relevance míry podílu na vzniklé újmě z hlediska právní odpovědnosti z titulu porušení práva na ochranu osobnosti v medicínskoprávních sporech

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementOtázka relevance míry podílu na vzniklé újmě z hlediska právní odpovědnosti z titulu porušení práva na ochranu osobnosti v medicínskoprávních sporech : nález ÚS z 20. 12. 2016, sp. zn. III. ÚS 3067/13
  In Soudní rozhledy. - Roč. 23, (2017), č. 3, s. 81
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3067/13
  Újma na zdraví
  Právo na ochranu osobnosti
  Medicínskoprávní spory
  Lékařská péče
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.