Number of the records: 1  

Společnost s ručením omezeným. Opatrovník

 1. Title statementSpolečnost s ručením omezeným. Opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3899/2015
  AnnotationPrávní věta: Soud může společnosti s ručením omezeným jmenovat opatrovníka podle § 165 odst. 1 obč. zák., nemá-li společnost žádného jednatele či zanikla-li funkce některému z více jednatelů a zbývající jednatelé nejsou z důvodu zániku funkce některého z nich schopni plnit své funkce, valná hromada nezvolila ve lhůtě podle § 198 odst. 1 z. o. k. nového jednatele a současně nebyl podán návrh na jmenování chybějícího jednatele soudem, popř. takovému návrhu nebylo vyhověno. V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 21, (2017), č. 2, s. 136-140
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 350/03
  Společnost s ručením omezeným
  Opatrovníci
  Statutární orgán
  Valná hromada
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.