Number of the records: 1  

Zrod a současnost principu nemo tenetur se ipsum prodere (hypostáze jednoho základního práva)

 1. Main entry-name Holländer, Pavel, 1953- (author)
  Title statementZrod a současnost principu nemo tenetur se ipsum prodere (hypostáze jednoho základního práva)
  AnnotationZápas o princip nemo tenetur spojený se zvláštnostmi anglických dějin, se soupeřením mezi protestantskými anglikány a protestantskými kalvinisty, mezi protestantskou korunou a protestantským parlamentem, se odehrál na jevišti, kterým byly královské soudy Hvězdné komory a Vysoké komise. Nástroji strany protestantských anglikánů a protestantské koruny jsou přísaha ex officio a tortura, argumenty strany puritánů a parlamentu kanonický princip nemo tenetur, absence pravomoci královských institucí, jakož i měnící se systém common law. V kontinentální Evropě tento proces probíhá dvěma kroky; prvním je zavedení akuzačního principu v trestním procesu na počátku 19. století, za součást kterého se považuje princip nemo tenetur, až druhým je jeho zakotvení v ústavách přijímaných po druhé světové válce, respektive po zhroucení se komunistických režimů střední a východní Evropy. Původní intence principu nemo tenetur: morální dilema spojené s přísahou ex officio a odmítnutí tortury vůči obviněnému se stávají postupně v 19. století minulostí. Princip nabývá nové kontury, nové intence - spojené se sebeidentifikací moderny s kategorií svobodného jednotlivce a s kategorií lidské důstojnosti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97; nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. II. ÚS 642/04; nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 4642/12; nález Ústavního soudu ze dne 4. 11. 1999, sp. zn. III. ÚS 188/99; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 118/01; nález Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2005, sp. zn. II. ÚS 255/05; nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2006, sp. zn. II. ÚS 552/05; nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 561/04; nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 402/05; nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2005, sp. zn. I. ÚS 431/04; nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 644/05; nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 29/2000; nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2004, sp. zn. III. ÚS 26/03; nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97; nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2006, sp. zn. I. ÚS 671/05; nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. III. ÚS 655/06; nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. II. ÚS 2369/08; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10; nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2013, sp. zn. III. ÚS 3162/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 3. 2013, sp. zn. IV. ÚS 158/13.
  In Právník. - Roč. 156, (2017), č. 2, s. 89-113
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 149/97
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 642/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4642/12
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 188/99
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 118/01
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 255/05
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 552/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 561/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 402/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 431/04
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 644/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/2000
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 26/03
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 149/97
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 671/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 655/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2369/08
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 30/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3162/12
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 158/13
  Zásada nemo tenetur
  Dějiny práva
  Anglické právo
  Ústava Spojených států amerických
  Velká Británie
  Spojené státy americké
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.