Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3701/15

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3701/15 : datum rozhodnutí: 10. 1. 2017
  AnnotationVznik členství v družstvu zakládaném podle obchodního zákoníku nebyl nezbytně nutně spojen s účastí na ustavující členské schůzi, pokud byly jinak podmínky pro vznik členství (podání přihlášky a splacení základního členského vkladu) splněny. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 3701/15.
  In Jurisprudence. - Roč. 26, (2017), č. 1, s. 49-50
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3701/15
  Bytová družstva
  Členství v družstvu
  Členský podíl
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1