Number of the records: 1  

Retroaktivita jako diskursivní pojem?

 1. Main entry-name Šejvl, Michal, (author)
  Title statementRetroaktivita jako diskursivní pojem?
  AnnotationAutor v textu analyzuje vymezení retroaktivity a klasifikaci různých situací spojených s intertemporálním působením právní normy tak, jak je prováděna u různých právních teoretiků, a snaží se identifikovat různé problémy spojené s těmito vymezeními a klasifikacemi. Poté se snaží některé problémy řešit (např. rozlišováním mezi formální a materiální působností normy). Následně přináší vlastní klasifikaci těchto situací, v níž zejména klade důraz na rozlišování mezi pravou retroaktivitou, retrospektivou a nepravou retroaktivou, aby pak ukázal, že se pravá retroaktivita v právu vlastně neprovádí a místo ní se používá retrospektiva. Dále se snaží prozkoumat možnosti chápání retroaktivity jako právního principu. Na závěr diskutuje možnost chápat pojem retroaktivity jako diskursivní pojem, pokouší se ustavit rozdíl mezi diskursivními pojmy a právními principy, aby nakonec problematiku uzavřel s tím, že je vhodné nadále pojem retroaktivity chápat jako pojem klasifikační a teprve poté rozhodovat o nepřípustnosti nějakého intertemporálního působení práva na základě právních principů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 24/07; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 33/01; nález Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2006, sp. zn. I. ÚS 185/05; nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 26/08; nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 53/10.
  In Právník. - Roč. 156, (2017), č. 1, s. 37-62
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 185/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 53/10
  Retroaktivita právních předpisů
  Nepravá retroaktivita
  Zákaz retroaktivity
  Fikce
  Právní principy
  Právní diskurs
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.