Number of the records: 1  

Detention of asylum seekers

 1. Title statementDetention of asylum seekers : Alimov v Turkey (Application No. 14344/13)
  Translated titleZadržení žadatelů o azyl : rozsudek ESLP ve věci Alimov proti Turecku (stížnost č. 14344/13)
  In European human rights. - 2017, Iss. 1, s. 97-100
  Subj. Headings Právo na svobodu a bezpečí
  Nelidské nebo ponižující zacházení nebo trest
  Žadatelé o azyl
  Detence člověka
  Detenční zařízení
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Evropský soud pro lidská práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.