Number of the records: 1  

Vypořádání staveb na pozemku cizího vlastníka

  1. Main entry-name Kadlec, Jakub, (author)
    Title statementVypořádání staveb na pozemku cizího vlastníka
    Another responsib. Hrstka, Josef, (author)
    AnnotationAutoři se zabývají institutem vypořádání neoprávněné stavby zřízené před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na pozemku cizího vlastníka dle § 135c občanského zákoníku z roku 1964 a poté možnostmi ochrany vlastnického práva vlastníka pozemku u stavby původně oprávněné, pro kterou právní titul zanikl (dle § 126 zák. č. 40/1964 Sb., resp. dle § 1042 zák. č. 89/2012 Sb.). Autoři rovněž analyzují možnosti institutu bezdůvodného obohacení a jeho využití při řešení vztahu vlastníka pozemku a vlastníka stavby. Následně vymezují možné právní tituly pro výstavbu stavby na pozemku cizího vlastníka za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb. a zabývají se dělením staveb na stavby neoprávněné a oprávněné. Krátce věnují pozornost i staronové zásadě superficies solo cedit. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 2818/16; nález ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 455/03; nález ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. I. ÚS 2166/10; nález ze dne 13. 10. 2004, sp. zn. III. ÚS 104/04.
    In Bulletin advokacie. - Roč. 2017, č. 1-2, s. 32-39
    Subj. Headings Ústavní soud 2017
    Judikatura ÚS
    Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2818/16
    Nález Ústavního soudu III. ÚS 455/03
    Nález Ústavního soudu I. ÚS 2166/10
    Nález Ústavního soudu III. ÚS 104/04
    Stavby na cizím pozemku
    Stavba
    Neoprávněná stavba
    Pozemky
    Superficiální zásada
    Vlastnické právo
    Form, Genre článek
    Signatura
    CountryČesko
    LanguageCzech
    DatabaseArticles
    article

    article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.