Number of the records: 1  

Z prosincového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

 1. Main entry-name Hadamčík, Lukáš, 1987- (author)
  Title statementZ prosincového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
  Another responsib. Vojtek, Petr, 1967- (collaborator)
  AnnotationObčanskoprávní a obchodní kolegium NS na svém posledním zasedání v roce 2016 projednávalo dvacet pět rozhodnutí, jež byla navržena k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Mimo jiné je v článku zmíněn rozsudek NS ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 30 Cdo 258/2015, ve kterém se NS zabýval újmou, jež měla být způsobena nesprávným úředním postupem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. II. ÚS 590/08; nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. II. ÚS 1612/09.
  In Soudce. - Roč. 19, (2017), č. 1, s. 35-36
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 590/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1612/09
  Nejvyšší soud
  Náhrada újmy
  Nesprávný úřední postup
  Škoda způsobená nesprávným úředním postupem
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.