Number of the records: 1  

Výběr soudců Ústavního soudu ČR

 1. Main entry-name Ondřejková, Jana (author)
  Title statementVýběr soudců Ústavního soudu ČR
  AnnotationZa dvacet dva let existence Ústavního soudu ČR zastávalo funkci ústavního soudce 41 osob, které uspěly z celkem 61 nominací pocházejících od tří prezidentů a projednávaných v různých funkčních obdobích Senátu (v letech 1993 a 1994 Poslanecké sněmovny). Autorka v článku shrnuje důvody, které se ukázaly být rozhodujícími při udělování souhlasu s jednotlivými kandidáty, a ověřuje, nakolik výsledek nominačního procesu soudců Ústavního soudu ČR odráží jak vektorový součet politických sil působících při schvalování kandidátů, tak důraz, který v něm byl kladen na odbornost a profesionalitu budoucího ústavního soudce. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 42/2000; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 14/01; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 35/95; nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/10.
  In Právník. - Roč. 155, (2016), č. 11, s. 945-958
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/95
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 517/10
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2273/09
  Soudci Ústavního soudu
  Jmenování soudců
  Výběr soudců
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1