Number of the records: 1  

Prodej větrné elektrárny

 1. Main entry-name Fiala, Roman, 1965- (author)
  Title statementProdej větrné elektrárny : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. 29 ICdo 42/2015
  AnnotationPřevádí-li se na základě smlouvy nemovitá věc, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, dochází dle § 133 odst. 3 obč. zák. k nabytí vlastnictví okamžikem účinnosti smlouvy; zákon neumožňuje, aby strany sjednaly odklad účinků převodu vlastnického práva prostřednictvím výhrady vlastnictví. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 331/98; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2007, sp. zn. III. ÚS 327/06.
  In Ad Notam. - Roč. 22, (2016), č. 5, s. 23-27
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 331/98
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 327/06
  Prodej nemovitostí
  Nabytí vlastnictví
  Vlastnictví nemovitostí
  Katastr nemovitostí
  Výhrada vlastnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1