Number of the records: 1  

Družstvo. Vypořádací podíl

 1. Title statementDružstvo. Vypořádací podíl : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 954/2015
  AnnotationPrávní věta: I. Souhlasí-li družstvo i bývalý člen, že závazek družstva uhradit vypořádací podíl v penězích se mění, či ruší, respektive nahrazuje závazkem novým (např. vydáním nemovitosti), jde o dohodu, která neodporuje § 234 odst. 1 věty druhé obch. zák.; toto ustanovení totiž dopadá pouze na změnu způsobu vypořádání nároku bývalého člena na základě jednostranného právního úkonu bývalého člena. II. Změna obsahu závazku z vypořádacího podílu nesmí být činěna na úkor majetku družstva. V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 165/11; nález Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 143/07.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 20, (2016), č. 9, s. 734-739
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 143/07
  Družstva
  Členové družstva
  Vypořádací podíl
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1