Number of the records: 1  

Právo akcionářů na dorovnání - soudní judikatura ve světle nové právní úpravy

 1. Main entry-name Bányaiová, Alena, (author)
  Title statementPrávo akcionářů na dorovnání - soudní judikatura ve světle nové právní úpravy
  AnnotationJudikatura v oblasti korporátního práva se musela potýkat s často se měnící, resp. často opravovanou a doplňovanou právní úpravou. Bylo tak právě na judikatuře, aby se překonaly nejasnosti, nepřesnosti a případně i chyby, jimiž vyvíjející se právní úprava trpěla. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 1998, sp. zn. I. ÚS 233/97; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2005, sp. zn. II. ÚS 634/04.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2016, č. 11, s. 30-35
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 233/97
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 634/04
  Akcionáři
  Dorovnání
  Zahájení řízení
  Úroky
  Úroky z prodlení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.