Number of the records: 1  

Úřady a soudy - spory nebo dialog?

 1. Main entry-name Pomahač, Richard, 1953- (author)
  Title statementÚřady a soudy - spory nebo dialog?
  AnnotationVýznamný český administrativista Jiří Pražák se vyjádřil ve studii Die prinzipielle Abgrenzung der Kompetenz der Gerichte und Verwaltungsbehörden k řadě otázek soudní kontroly veřejné správy. Je pozoruhodné, že mnohé jeho myšlenky z roku 1889 souzní s tím, co řeší současná právní věda. To se týká zejména rozdílné úřední a soudní názorové orientace na použití nominálně shodných pravidel v podobných situacích. Z hierarchického hlediska platí to, co rozhodl soud. Problémem zůstává, jak skloubit dialog s hierarchií, a zda je to vůbec potřebné. Srovnávací výzkum správního soudnictví se na jedné straně shoduje na určitém standardu ochrany subjektivních práv, na druhé straně je však stále tolerantnější ke kombinovaným institucionálním a procesním řešením. Autor ve svém článku věnuje pozornost typologii správní a soudní adjudikace. Jako zvláště problematický lze vnímat přezkum sankčních rozhodnutí, uvědomíme-li si, jak hypertrofovanou se stala regulace správního trestání. V této souvislosti je hodnocen rozvoj hybridního typu kontroly, jímž je kvazisoudní přezkum spojený s různými formami dialogu mezi soudy a administrativními tribunály. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 4397/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 2309/09.
  In Právník. - Roč. 155, (2016), č. 10, s. 875-884
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 4397/12
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2309/09
  Správní právo
  Orgány veřejné správy
  Soudy
  Rozhodování
  Soudní přezkum
  Subjektivní právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.