Number of the records: 1  

Odstoupení z funkce ve volených orgánech obchodních korporací

 1. Main entry-name Dědič, Jan, 1952- (author)
  Title statementOdstoupení z funkce ve volených orgánech obchodních korporací
  Another responsib. Lasák, Jan, 1984- (author)
  AnnotationRekodifikace soukromého práva změnila fungování mnoha institutů českého korporačního práva. Některé ze zásahů, třeba v případě odstoupení z funkce členů volených orgánů obchodních korporací, přitom přináší řadu výkladových nejasností. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2005, sp. zn. II. ÚS 539/03.
  In Právní rádce. - Roč. 24, (2016), č. 10, s. 36-43
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 539/03
  Obchodní korporace
  Orgány obchodní korporace
  Společníci
  Odstoupení z funkce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1