Number of the records: 1  

Konference "Nové soukromé právo" poprvé v Brně

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementKonference "Nové soukromé právo" poprvé v Brně
  AnnotationAutorka informuje o průběhu konference, která proběhla 6. října 2016 v Brně. Jako první na konferenci vystoupil ústavní soudce JUDr. David Uhlíř s příspěvkem Stát jako účastník občanskoprávních vztahů, ve které se zamýšlel nad otázkou, zda je stát právnickou osobou a zda obsah a ochrana jeho vlastnického práva jsou stejné jako u jiných vlastníků. JUDr. Daniela Kovářová ve svém příspěvku Právo na stejnou životní úroveň zmiňuje judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 511/05; nález Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2007, sp. zn. I. ÚS 527/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2016, sp. zn. II. ÚS 825/16; nález Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. IV. ÚS 650/15.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2016, č. 10, s. 5-7
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 511/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 527/06
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 825/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 650/15
  Soukromé právo
  Odborná konference
  Stát
  Vlastnictví
  Vlastnické právo
  Blahobyt
  Životní úroveň
  Rodina
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1