Number of the records: 1  

(Ne)možnost zastavení exekuce pro nezaplacení zálohy a pro nemajetnost

 1. Main entry-name Pařízek, Igor, (author)
  Title statement(Ne)možnost zastavení exekuce pro nezaplacení zálohy a pro nemajetnost
  AnnotationK zastavení exekuce pro nezaplacení zálohy dle § 55 odst. 6 EŘ a pro tzv. nemajetnost povinného dle § 268 odst. 1 písm. e) OSŘ existuje rozsáhlá a ustálená judikatura Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, kterou autor ve svém článku shrnuje a zamýšlí se nad ní. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 2011, sp. zn. III. ÚS 298/11; nález Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2013, sp. zn. III. ÚS 2645/11; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS-st. 23/06.
  In Právní rozhledy. - Roč. 24, (2016), č. 17, s. 602-604
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 298/11
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2645/11
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 23/06
  Exekuce
  Zastavení exekuce
  Záloha na náhrady exekuce
  Nemajetnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1