Number of the records: 1  

Zpochybnění existence již zjištěných pohledávek přihlášených věřitelů

 1. Main entry-name Vojtek, Petr, 1967- (author)
  Title statementZpochybnění existence již zjištěných pohledávek přihlášených věřitelů : usnesení NS z 27. 5. 2015, sen. zn. 29 NSČR 13/2014
  AnnotationByly-li zjištěny pohledávky přihlášených věřitelů, je pro účely rozhodnutí o návrhu dlužníka na zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. a) InsZ nevýznamná argumentace dlužníka zpochybňující existenci, případně výši zjištěných pohledávek. Komentář: Pro zjevnou neopodstatněnost byla odmítnuta i ústavní stížnost proti tomuto usnesení vedená pod sp. zn. II. ÚS 2213/2015. ÚS sice vyslovil pochopení pro stěžovatelčiny námitky ohledně nemožnosti bránit se jako dlužník v úpadku, který je řešen konkursem, popíráním přihlášených pohledávek, avšak zdůraznil, že insolvenční řízení je vystavěno na základě rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů s tím, že úpadce má jen velmi omezené možnosti procesní obrany. Přesto InsZ poskytuje i v tomto směru dostatek záruk, aby nedocházelo k protiprávnímu poškozování majetkových práv úpadců. ÚS v této souvislosti odkázal na názor vyslovený v usnesení NS z 29. 5. 2014, sp. zn. 29 ICdo 33/2014, podle něhož dlužník, z jehož majetku je v průběhu konkursu uspokojena zjištěná pohledávka osoby, kterou nepovažuje za svého věřitele (jejíž pohledávku popřel, aniž to ovšem mělo vliv na zjištění pohledávky), není zbaven ochrany, neboť poté, co pominou účinky konkursu prohlášeného na jeho majetek, má možnost požadovat vrácení takového plnění žalobou z bezdůvodného obohacení. [celý text] Odkaz na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 2213/15.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 7-8, s. 251
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2213/15
  Pohledávky
  Popření pohledávky
  Věřitelé
  Ochrana úpadců
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.