Number of the records: 1  

Nejasné smluvní obchodní klauzule

 1. Main entry-name Bejček, Josef, 1952- (author)
  Title statementNejasné smluvní obchodní klauzule
  AnnotationAutor se ve svém článku věnuje problematice nejasných smluvních obchodních doložek - doložka rozumné péče a maximálního úsilí a svědomitosti, doložka důvěrnosti, doložka vyšší moci, doložka pro případ závažných potíží. Všímá si také významu jednostranných prohlášení a výčtů ve smlouvě a využití tzv. salvatorní klauzule. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. IV. ÚS 1783/11; nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03.
  In Obchodní právo. - Roč. 25, (2016), č. 6, s. 202-217
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1783/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  Obchodní smlouvy
  Obchodní podmínky
  Doložky ve smlouvách
  Salvatorní klauzule
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.