Number of the records: 1  

Námitka promlčení v rozporu s dobrými mravy po slibu škůdce vyřešit věc mimosoudně

 1. Main entry-name Vojtek, Petr, 1967- (author)
  Title statementNámitka promlčení v rozporu s dobrými mravy po slibu škůdce vyřešit věc mimosoudně : usnesení NS z 24. 9. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3319/2013
  AnnotationPrávní věta: Nedostálo-li žalované město svému slibu napravit porušení právní povinnosti a vyřešit nároky poškozených cestou soudního sporu proti třetí osobě, je jím vznesená námitka promlčení v rozporu s dobrými mravy, jestliže žalobci nárok uplatnili opožděně nikoliv pro svou liknavost či nedbalost, nýbrž pro zdrženlivost vůči žalovanému, od nějž důvodně očekávali smírné řešení a spolehli se na jeho ujištění, že k uspokojení nároků provede nezbytné právní kroky. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. I. ÚS 2216/09.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 7-8, s. 240-242
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2216/09
  Námitka promlčení
  Dobré mravy
  Mimosoudní řešení sporů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1