Number of the records: 1  

Znalectví v daních aneb odborné otázky při správě daní

 1. Main entry-name Lichnovský, Ondřej (author)
  Title statementZnalectví v daních aneb odborné otázky při správě daní
  Another responsib. Křístek, Lukáš, (author)
  AnnotationZnalecký posudek má v řízeních vedených orgánem veřejné moci relativně významné postavení. Nejinak je tomu také v řízení daňovém vedeném správcem daně. Jeho aplikace má však svá specifika, který je nutno věnovat pozornost. V opačném případě hrozí, že se ze znaleckého posudku stane nepoužitelný důkazní prostředek. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 8. 2007, sp. zn. I. ÚS 1132/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 51/05; nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. I. ÚS 49/06; nález Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08.
  In Právní rozhledy. - Roč. 24, (2016), č. 13-14, s. 480-483
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1132/07
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 51/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 49/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 11/08
  Správa daní a poplatků
  Soudní znalectví
  Znalecký posudek
  Daňový řád
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1