Number of the records: 1  

Nemo plus iuris transferre potest. Anebo ano?

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNemo plus iuris transferre potest. Anebo ano?
  AnnotationČlánek se věnuje možnosti převodu vlastnictví v případech, kdy vlastník není oprávněným vlastníkem majetku. Dřívější občanský zákoník a obchodní zákoník neumožňovaly převod majetku, když převodce nebyl skutečným vlastníkem. Nabyvatel se také nemohl stát skutečným vlastníkem. Z této zásady existovalo několik výjimek. Během času se objevil problém s převodem majetku podle občanského zákoníku. Podstatou problému bylo to, že nabyvatel získal majetek v dobré víře a převedl jej na třetí osobu, ale ukázalo se, že právní titul byl vadný nebo byl později zrušen. Podle Nejvyššího soudu v takovémto případě nemůže třetí osoba majetek nabýt. Podle Ústavního soudu dobrá víra nabyvatele požívá ústavní ochranu. Mezi těmito dvěma soudy došlo k rozporu. Autor příčiny tohoto sporu vysvětluje. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 8/06; nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 75/04; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06; nález Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 143/07; nález Ústavního soudu ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. II. ÚS 1747/07; nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 165/11; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2015, sp. zn. IV. ÚS 402/15; nález Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 415/15; nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 5/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2008, sp. zn. III. ÚS 273/06; nález Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 514/15.
  In Jurisprudence. - Roč. 25, (2016), č. 3, s. 3-10
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 8/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 75/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 143/07
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1747/07
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 402/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 415/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/12
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 273/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 415/15
  Převod majetku
  Nabytí od nevlastníka
  Nabytí nemovitosti od nevlastníka
  Dobrá víra
  Vlastnictví nemovitostí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1