Number of the records: 1  

Pomocné úřady ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

 1. Main entry-name Michálek, Jakub, (author)
  Title statementPomocné úřady ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím
  AnnotationCílem článku je stručně rozebrat podstatu vztahu mezi rozhodujícím a pomocným úřadem v českém organizačním správním právu. V návaznosti na tento rozbor autor shrnuje úlohu pomocných úřadů v aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Po shrnutí základních východisek v úvodu následuje část, ve které se zabývá právní úpravou pomocných úřadů v případě ústavních orgánů, územních samosprávných celků a soudních exekutorů, a závěrečná část, ve které zobecňuje zjištěné poznatky na funkční a institucionální vztah mezi pomocným úřadem a rozhodujícím orgánem. V textu odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2011, sp. zn. IV. ÚS 281/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2012, sp. zn. I. ÚS 1105/12.
  In Správní právo. - Roč. 49, (2016), č. 3, s. 129-137
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 281/11
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1105/12
  Svobodný přístup k informacím
  Právo na informace
  Poskytování informací
  Orgány státní správy
  Ústavní orgány
  Územní samosprávné celky
  Soudní exekutoři
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.