Number of the records: 1  

Pokuta za tzv. kartel pekáren a nezbytnost a přiměřenost místního šetření prováděného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

  1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
    Title statementPokuta za tzv. kartel pekáren a nezbytnost a přiměřenost místního šetření prováděného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže : nález ÚS z 9. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 4397/12
    AnnotationNezbytnost a přiměřenost místního šetření prováděného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle OHS musejí být zkoumány alespoň následně v řízení před správními soudy. Nestane-li se tak, jedná se o porušení práva na respektování soukromého a rodinného života chráněného čl. 8 EÚLP. Komentář: K nálezu ÚS reagujícímu na rozsudek ESLP z 2. 10. 2014, 97/11, Delta pekárny, a. s., proti České republice, a k významu tohoto nálezu blíže např. Kužela, M., Bajáková, E. Omezení ÚOHS při provádění místních šetření. epravo.cz, 2. 3. 2016.
    In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 4, s. 116-117
    Subj. Headings Ústavní soud 2016
    Judikatura ÚS
    Nález Ústavního soudu IV. ÚS 4397/12
    Kartelové dohody
    Kartel
    Ochrana hospodářské soutěže
    Ochrana soukromí
    Právo na rodinný život
    Form, Genre článek
    Signatura
    CountryČesko
    LanguageCzech
    DatabaseArticles
    article

    article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.