Number of the records: 1  

Pokuta za tzv. kartel pekáren a nezbytnost a přiměřenost místního šetření prováděného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementPokuta za tzv. kartel pekáren a nezbytnost a přiměřenost místního šetření prováděného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže : nález ÚS z 9. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 4397/12
  AnnotationNezbytnost a přiměřenost místního šetření prováděného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle OHS musejí být zkoumány alespoň následně v řízení před správními soudy. Nestane-li se tak, jedná se o porušení práva na respektování soukromého a rodinného života chráněného čl. 8 EÚLP. Komentář: K nálezu ÚS reagujícímu na rozsudek ESLP z 2. 10. 2014, 97/11, Delta pekárny, a. s., proti České republice, a k významu tohoto nálezu blíže např. Kužela, M., Bajáková, E. Omezení ÚOHS při provádění místních šetření. epravo.cz, 2. 3. 2016.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 4, s. 116-117
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 4397/12
  Kartelové dohody
  Kartel
  Ochrana hospodářské soutěže
  Ochrana soukromí
  Právo na rodinný život
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.