Number of the records: 1  

Úředníci a pyramida

 1. Main entry-name Černín, Karel, 1978- (author)
  Title statementÚředníci a pyramida : k výkladu podzákonných právních předpisů správními orgány
  AnnotationAutor se věnuje otázce aplikace podzákonného právního předpisu, u nějž má správní orgán pochybnosti o jeho zákonnosti. Nejprve řeší otázku užití prováděcí vyhlášky, jež překračuje zákonné zmocnění - tu podle něj správní orgán aplikovat nemusí (s určitými výjimkami). V případě, že se text prováděcího předpisu dostane do přímého rozporu s jednoznačným textem zákona, musí podle autora dostat přednost zákon. Jestliže je totiž rozpor mezi oběma normami zřejmý a není odstranitelný výkladem, takže správní orgán musí z obou norem zvolit pouze jednu, pak musí vyjít z jejich právní síly. Autor nicméně zdůrazňuje, že ve většině případů bude možno podzákonný právní předpis interpretovat tak, aby jeho výsledná aplikace byla se zákonem v souladu. Správní orgán totiž může spornou právní normu vyložit rozšiřujícím či zužujícím způsobem v souladu s obsahem právní předpisu vyšší právní síly. Neměl by pouze právní normu dotvářet, neboť tím by opět vystupoval z role výkonného orgánu a pasoval se do pozice normotvůrce. V závěru článku se pak autor zamýšlí nad tím, jak se tento náhled mění v situaci, kdy o výkladu či neaplikování konkrétní podzákonné normy rozhodne soud nebo ji doporučí ve svém stanovisku veřejný ochránce práv. V textu odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000; nález Ústavního soudu ze dne 2. 12. 1998, sp. zn. Pl. ÚS 46/97; nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 28/95; usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 29/13; nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 19/98; nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 30/09; nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2004, sp. zn. IV. ÚS 630/03; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2001, sp. zn. III. ÚS 274/01; nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 9/04; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 14. 12. 2010, sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10.
  In Správní právo. - Roč. 49, (2016), č. 2, s. 88-112
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 46/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 28/95
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 29/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/98
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/08
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 30/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 630/03
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 274/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/04
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 31/10
  Úředníci
  Právní předpisy
  Právní normy
  Právní síla
  Orgány státní správy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1