Number of the records: 1  

Odpovědnost oprávněného v exekuci

 1. Main entry-name Mádr, Jaroslav, (author)
  Title statementOdpovědnost oprávněného v exekuci
  AnnotationČlánek obsahuje příspěvek JUDr. J. Mádra, soudce Krajského soudu v Brně, pobočka Jihlava, který přednesl na konferenci Exekuce jako strategie zodpovědného vymáhání v rámci Pražského právnického podzimu 2015. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2005, sp. zn. II. ÚS 372/04; nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2006, sp. zn. I. ÚS 290/05; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS-st. 23/06; nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/08.
  In Soudce. - Roč. 18, (2016), č. 2, s. 13-15
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 372/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 290/05
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 23/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/08
  Exekuce
  Věřitelé
  Dlužníci
  Soudní exekutoři
  Náklady exekuce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1