Number of the records: 1  

Věc Agroslunce, spol. s r. o. proti České republice. (Chybný zápis v katastru nemovitostí)

 1. Main entry-name Konůpka, Petr (commentator)
  Title statementVěc Agroslunce, spol. s r. o. proti České republice. (Chybný zápis v katastru nemovitostí) : rozhodnutí výboru o přijatelnosti (5. sekce). Číslo stížnosti 9842/13. Datum 15. 9. 2015
  AnnotationV prosinci 2002 stěžovatelka koupila několik nemovitostí od tří soukromých osob, které byly na základě restitučního rozhodnutí pozemkového úřadu z února 2000 v katastru nemovitostí zapsány jako jejich vlastníci. V roce 2009 jiné čtyři osoby podaly proti stěžovatelce žalobu na určení vlastnictví k několika z předmětných nemovitostí, když tvrdily, že jsou jejími vlastníky nepřetržitě od roku 1957, a restituční rozhodnutí pozemkového úřadu je tedy neplatné od samého počátku. V roce 2012 bylo vydáno konečné rozhodnutí, jímž soudy určily, že vlastnictví nemovitostí náleží žalobcům, jelikož tito byli skutečně jejich vlastníky. Pozemkový úřad tak vydal své restituční rozhodnutí v omylu, který vyplýval ze skutečnosti, že předmětné nemovitosti byly v katastru nemovitostí vedeny dvakrát pod různými čísly. V roce 2015 jednatel stěžovatelky, který je rakouským státním občanem, podal žádost o náhradu škody podle bilaterální dohody o ochraně investic, kterou Ministerstvo financí odmítlo jako nedůvodnou. V řízení před ESLP stěžovatelka namítala, že bylo porušeno její právo na spravedlivý proces, jelikož rozhodnutí soudů bylo podle jejího názoru v rozporu s judikaturou Ústavního soudu ČR. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 29. 8. 2006, sp. zn. I. ÚS 398/04; nález Ústavního soudu ze dne 3. 12. 2007, sp. zn. I. ÚS 544/06; nález Ústavního soudu ze dne 29. 12. 2009, sp. zn. IV. ÚS 42/09.
  In Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. - Roč. 19, (2016), č. 1, s. 62
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 398/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 544/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 42/09
  Judikatura ESLP
  Katastr nemovitostí
  Zápis do katastru nemovitostí
  Vlastnictví nemovitostí
  Právo na spravedlivý proces
  Ochrana majetku
  Dobrá víra
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1