Number of the records: 1  

A critical assessment of the role of the Venice Commission in processes of domestic constitutional reform

 1. Main entry-name Visser, Maartje de, (author)
  Title statementA critical assessment of the role of the Venice Commission in processes of domestic constitutional reform
  Translated titleKritické posouzení role Benátské komise v procesu vnitrostátních ústavních změn
  In The American journal of comparative law. - Vol. 63, (2015), no. 4, s. 963-1008
  Subj. Headings Demokracie
  Demokratický právní stát
  Ústava
  Ústavní právo
  Základní práva a svobody
  Rada Evropy
  Benátská komise
  Maďarsko
  Island
  Tunisko
  Belgie
  Změny ústavy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySpojené státy americké
  LanguageEnglish
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1