Number of the records: 1  

Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem, stavební řízení: časové omezení zkušebního provozu

 1. Title statementŘízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem, stavební řízení: časové omezení zkušebního provozu : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2015, čj. 2 As 37/2015-46
  AnnotationPrávní věty: I. Účelem zkušebního provozu podle § 124 stavebního zákona z roku 2006, ve znění zákona č. 350/2012 Sb., není ověřit projevy každé vlastnosti stavby v praxi, ale v zásadě posoudit hlavní vlastnosti a negativní důsledky určitého technologického zařízení, které je součástí stavby. II. Časové omezení zkušebního provozu slouží k určení období dostatečného pro ověření vybraných vlastností stavby. Jeho účelem není, aby se stavba nacházela ve zkušebním provozu po celou předepsanou dobu, ale aby byl zkušební provoz do uvedeného data ukončen. III. Dojde-li k ověření vlastností stavby, postrádá další pokračování ve zkušebním provozu smysl, takže po stavebníkovi nelze požadovat, aby nesl další náklady se zkušebním provozem spojené. Naopak jsou-li v průběhu zkušebního provozu zjištěny vady nebo nesoulad s předchozími rozhodnutími, není důvodu, aby osoby dotčené provozem stavby musely dále snášet rušící projevy provozu. Související judikatura ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 376/02.
  In Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. - Roč. 14, (2016), č. 1, s. 44-54
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 376/02
  Řízení před soudem
  Ochrana před nezákonným zásahem
  Stavební řízení
  Stavba
  Zkušební provoz
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.