Number of the records: 1  

Spolupráce České republiky a Mezinárodního trestního soudu v otázce právní pomoci v užším smyslu a předávání odsouzených

 1. Main entry-name Opatová, Helena, (author)
  Title statementSpolupráce České republiky a Mezinárodního trestního soudu v otázce právní pomoci v užším smyslu a předávání odsouzených
  AnnotationAutorka se věnuje otázce justiční spolupráce České republiky a Mezinárodního trestního soudu. Konkrétně se zabývá dvěma typy justiční spolupráce v trestních věcech, a to právní pomocí v užším smyslu a předáváním osob odsouzených Mezinárodním trestním soudem k výkonu trestu odnětí svobody do České republiky. V této souvislosti jsou v článku analyzovány závazky vyplývající pro Českou republiky z ratifikace Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a právní úprava této oblasti v českém vnitrostátním právu. Z hlediska českého vnitrostátního práva se jedná zejména o zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2014, přičemž příspěvek obsahuje i stručné srovnání aktuální právní úpravy dle zmiňovaného zákona oproti původní úpravě v hlavě XXV. trestního řádu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2009, sp. zn. I. ÚS 420/09.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 15 (2016), č. 2, s. 27-32
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 420/09
  Mezinárodní justiční spolupráce
  Mezinárodní trestní spolupráce
  Právní pomoc
  Odsouzení
  Předávání osob
  Mezinárodní trestní soud
  Česko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.