Number of the records: 1  

European Union law in the jurisprudence of Italian high courts

 1. Main entry-name Galetta, Diana-Urania, (author)
  Title statementEuropean Union law in the jurisprudence of Italian high courts : is the counter-limits doctrine a dog that barks but does not bite?
  Translated titlePrávo Evropské unie v judikatuře vrcholných soudů Itálie: představují výhrady ochrany materiálního jádra Ústavy či lidských práv uplatňované Ústavním soudem vůči právu Evropské unie psa, který štěká, ale nekouše?
  In European public law. - Vol. 21 (2015), no. 4, s. 745-764
  Subj. Headings Právo Evropské unie
  Komunitární právo
  Vztah evropského a národního práva
  Itálie
  Ústavní soud - Itálie
  Listina základních práv EU
  Ochrana základních práv a svobod
  Soudní dialogy
  Materiální jádro ústavy
  Materiální pojetí právního státu
  Demokratický právní stát
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.