Number of the records: 1  

K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku

 1. Main entry-name Eliáš, Karel, 1955- (author)
  Title statementK pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku
  AnnotationAutor ve svém článku poukazuje na význam § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zjištění toho, co je v obsahu občanského zákoníku dispozitivní a co kogentní. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. IV. ÚS 1735/07; nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96; nález Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 256/01; nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 28/09; nález Ústavního soudu ze dne 18. 10. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 26/94; nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2015, č. 9, s. 13-24
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1735/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 249/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/96
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 256/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 28/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Dispozitivní právní normy
  Kogentní právní normy
  Občanský zákoník 2014
  Dobré mravy
  Veřejný pořádek
  Ochrana osobnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1