Number of the records: 1  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 8 Tdo 42/2014

 1. Title statementUsnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 8 Tdo 42/2014
  AnnotationPrávní věta: Pro uložení ochranného léčení podle § 99 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku musí být splněny společně obě podmínky v tomto ustanovení uvedené, a to jednak existence stavu vyvolaného duševní poruchou u pachatele trestného činu, jednak nebezpečnost jeho pobytu na svobodě (přiměřeně též rozhodnutí č. 5/2000 Sb. rozh. tr.). Obě tyto podmínky musejí být prokázány výsledky provedeného dokazování. Závěr o tom, že pachatel spáchal trestný čin ve stavu vyvolaném duševní poruchou, musí vyplynout zejména z příslušného znaleckého posudku, neboť je to v každém jednotlivém případě znalec, kdo z odborného hlediska vymezí povahu a symptomy duševní poruchy a jí vyvolaný stav, avšak jedině soud na podkladě znaleckého zkoumání posuzuje odborné závěry znalce při následném rozhodování o tom, zda jde o duševní poruchu ve smyslu § 123 tr. zákoníku a zda jsou splněny všechny podmínky § 99 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku pro uložení ochranného léčení, jakého druhu a v jaké formě. V textu je zmíněna judikatura ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2005, sp. zn. III. ÚS 578/04; nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. I. ÚS 553/05.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 67, (2015), č. 7, s. 943-950
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 578/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 553/05
  Ochranné léčení
  Duševní poruchy
  Pachatelé trestných činů
  Znalecký posudek
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.