Number of the records: 1  

Odpovědnost vydavatele za uveřejnění převzatých tvrzení

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementOdpovědnost vydavatele za uveřejnění převzatých tvrzení : nález ÚS z 14. 4. 2015, sp. zn. II. ÚS 2296/14
  AnnotationPři řešení střetu mezi právem na ochranu osobnosti (čl. 10 LPS) a svobodou projevu (čl. 17 LPS) platí, že vydavatel je odpovědný za uveřejnění i převzatých tvrzení. Současně je ale třeba přihlédnout i k tomu, kdo je autorem původního tvrzení převzatého novinářem. Jiná je totiž situace, kdy novinář převezme názor „nahodilé třetí osoby“, a jiná, cituje-li názor člověka, který o věci musel mít dostatečné a relevantní informace. Od novináře, který je laikem, a nikoliv specialistou na danou oblast a který nemá a ani nemá mít ambici informovat čtenáře o odborných záležitostech, jelikož článek je určen pro nejširší okruh čtenářů, a nikoliv pro odborníky, nelze ani důvodně očekávat, že jím poskytované informace a jejich celkové vyznění bude zcela přesné a objektivní. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. II. ÚS 2296/14; nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2015/14; nález Ústavního soudu ze dne 17. 2. 2004, sp. zn. III. ÚS 73/02; nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1511/13.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 249-251
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2296/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2051/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 73/02
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1511/13
  Právo na ochranu osobnosti
  Svoboda projevu
  Novináři
  Tisková média
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.