Number of the records: 1  

Ústavní soud České republiky: kolize práva na soukromí a zájmu státu na objasnění a vyšetření trestné činnosti (sdělení informací ze zdravotní dokumentace pro účely trestního řízení)

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementÚstavní soud České republiky: kolize práva na soukromí a zájmu státu na objasnění a vyšetření trestné činnosti (sdělení informací ze zdravotní dokumentace pro účely trestního řízení) : nález ÚS z 10. 3. 2015, sp. zn. II. ÚS 2499/14
  AnnotationZájem na objasnění trestných činů a spravedlivém potrestání jejich pachatelů je legitimním případem, kdy může dojít k omezení práva na ochranu soukromí i ve vztahu k informacím o zdraví. Při podávání žádosti státního zástupce o souhlas soudce ke sdělení vyžadovaných informací a při jeho vydávání dle § 8 odst. 5 TrŘ je třeba v každém konkrétním případě pečlivě zvažovat, v jakém rozsahu má být souhlas požadován a udělován. Tento souhlas tak nemůže být vykládán jako neomezené prolomení zákonné povinné mlčenlivosti. Musí být vždy postaveno najisto, z jakého důvodu (tzn. ve vztahu ke které trestné činnosti) je nutno poskytnout příslušné informace, v jakém nezbytném rozsahu, a to právě s ohledem na vyšetřování konkrétní trestné činnosti. V žádosti státního zástupce a souhlasu soudce musí být též přesvědčivě vyloženo, v čem je spatřována potřeba sdělit požadované informace, která je způsobilá legitimizovat nezbytnost zásahu do základních práv dotčené osoby. Související judikatura Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. II. ÚS 2499/14; nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2006, sp. zn. I. ÚS 321/06; nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. II. ÚS 2050/14.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 14 (2015), č. 6, s. 155-157
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2499/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 321/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2050/14
  Právo na soukromí
  Trestná činnost
  Vyšetřování
  Informace o zdravotním stavu
  Zdravotnická dokumentace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1