Number of the records: 1  

Znalci a znalecké posudky ve vyvlastňovacím řízení

 1. Main entry-name Hanák, Jakub, (author)
  Title statementZnalci a znalecké posudky ve vyvlastňovacím řízení
  AnnotationAutor rozebírá roli znalce ve vyvlastňovacím řízení. Úkolem znalce je určit výši náhrady za vyvlastnění. Nejprve se zabývá výběrem znalce, přičemž zvláštní pozornost věnuje otázce podjatosti. V následujících částech článku je analyzováno hodnocení znaleckého posudku vyvlastňovacím úřadem (včetně poznatků z praxe). Důraz je zaměřen zejména na situaci, kdy jsou znalecké posudky v tomtéž řízení rozporné. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. III. ÚS 299/06.
  In Acta Iuridica Olomucensia. - Vol. 9 (2014), suppl. 5, s. 67-76
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 299/06
  Vyvlastňovací řízení
  Znalci
  Znalecký posudek
  Podjatost
  Dokazování
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.