Number of the records: 1  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3165/2013

 1. Title statementRozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3165/2013
  AnnotationPrávní věty: Účastník právního vztahu projevuje vůli konkludentně, jen jestliže ji nevyjádřil výslovně. Projevil-li účastník výslovně určitou svou vůli, je nepřípustné dovozovat, že by snad konkludentně vyjádřil vůli opačnou (odlišnou), ledaže by tím dával najevo (právem aprobovanou) změnu své dříve vyjádřené vůle. V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06; nález Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 5/02; nález Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 2/02.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 67, (2015), č. 1, s. 28-36
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/02
  Projev vůle
  Skončení pracovního poměru
  Konkludentní právní úkon
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.