Number of the records: 1  

Půlstoletí od rozsudku Costa/Enel

 1. Main entry-name Malenovský, Jiří, 1950- (author)
  Title statementPůlstoletí od rozsudku Costa/Enel : je unijní právo (stále) zvláštním právním řádem?
  AnnotationSoučasné unijní právo splňuje všechny znaky, jimiž právní věda definuje pojem právního řádu. Je soudržným, formálním, uceleným, úplným a efektivním souborem závazných pravidel upravujících chování Unie, jejích členských států i osob, jež Unii podléhají. Uchovává si rozhodující vliv v poměru k vnitrostátnímu právu. Je vůči němu v postavení "ústředního systému" a usměrňuje chování členských států i obsah jejich právních řádů. Disponuje k tomu účinnými procesními i sankčními prostředky. Přes občasné "revolty" jednotlivých členských států a jejich ústavních soudů zatím nebyla nezávislost unijního právního řádu v ohledu práva vnitrostátního vystavena závažnějšímu ohrožení. Vztahy mezi unijním právem a právem mezinárodním jsou naopak mnohem složitější. Soudní dvůr před půlstoletím komunitární právo poněkud voluntaristicky z mezinárodního práva vydělil a přesunul je k právu vnitrostátnímu. V důsledku toho se právo ES/EU stalo satelitním systémem mezinárodněprávního řádu. Část členských států, některé ústavní soudy, ale i judikatura ESLP zacházejí v určitých ohledech s unijním právem jako s tzv. autonomním režimem, propojeným s obecným mezinárodním právem. To s sebou nese, že ve vztazích mezi Unií a členskými státy, jakož i mezi členskými státy v rámci působnosti unijního práva, jsou právně relevantní pravidla obecného mezinárodního práva. Ta nesystémově vytvářejí konkurenci unijní úpravě a erodují působnost zásad výlučnosti a přednosti unijního práva, na nichž je jeho závislost založena. Soudní dvůr na toto ohrožení nezávislosti unijního právního řádu reagoval ve svém posudku slučitelnosti návrhu dohody o přistoupení EU k EÚLP s primárním unijním právem. Tento posudek lze označit za "manifest" autonomie unijního právního řádu. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2014, sp. zn. III. ÚS 2782/14.
  In Právník. - Roč. 154, (2015), č. 3, s. 193-215
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2782/14
  Unijní právní řád
  Komunitární právo
  Vnitrostátní právo
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Soudní dvůr Evropské unie
  Evropský soud pro lidská práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.