Number of the records: 1  

K postupu státního zástupce po vydání stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu o možnosti soudu odmítnout návrh na potrestání, jestliže zkrácenému přípravnému řízení předcházelo prověřování, které trvalo příliš dlouho

 1. Main entry-name Růžička, Miroslav, 1958- (author)
  Title statementK postupu státního zástupce po vydání stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu o možnosti soudu odmítnout návrh na potrestání, jestliže zkrácenému přípravnému řízení předcházelo prověřování, které trvalo příliš dlouho
  AnnotationTrestní kolegium Nejvyššího soudu vydalo stanovisko ze dne 25. září 2014, sp. zn. Tpjn 303/2014, k jednotnému výkladu ustanovení § 314c odst. 1 písm. c) trestního řádu v otázce, zda skutečnost, že uplynula delší doba (v řádu měsíců) od počátku prověřování do sdělení podezření podezřelému podle § 179b odst. 3 trestního řádu, je důvodem pro odmítnutí návrhu na potrestání. Publikované stanovisko vyvolalo u státních zástupců a zejména u Policie ČR obavy, jak bude možno napříště postupovat v případech, kdy opravdu zkrácenému přípravnému řízení bude předcházet prověřování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu, jež bude trvat poměrně velice dlouhou dobu. Ve svém příspěvku autor shrnuje jednak závěry samotného stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu, jednak koncepci úpravy zkráceného přípravného řízení novelou trestního řádu provedenou s účinností od 1. ledna 2002 zákonem č. 265/2001 Sb., pozměněnou dalšími novelami. Na základě těchto úvah pak činí určitá doporučení pro postup státních zástupců (případně i policejních orgánů) poté, co stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu bylo uveřejněno. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. II. ÚS 317/2004.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 13, (2015), č. 1, s. 9-20
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 317/2004
  Zkrácené přípravné řízení
  Trestní stíhání
  Státní zástupci
  Policie
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1