Number of the records: 1  

Konflikt zájmů. Společnost s ručením omezeným. Osoba blízká

 1. Title statementKonflikt zájmů. Společnost s ručením omezeným. Osoba blízká : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2014, sp. zn. 29 Cdo 3301/2012
  AnnotationV textu zmíněn nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. IV. ÚS 560/08.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 19, (2015), č. 1, s. 26-34
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 560/08
  Převod majetku
  Společnosti s ručením omezeným
  Osoba blízká
  Konflikt zájmů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1