Number of the records: 1  

Vyvlastnění: rozhodnutí o vyvlastnění; poučení o lhůtě k podání žaloby

 1. Title statementVyvlastnění: rozhodnutí o vyvlastnění; poučení o lhůtě k podání žaloby : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 8. 2014, čj. 8 As 48/2014-27
  AnnotationOdkazovaná judikatura Ústavního soudu: usnesení ze dne 30. 7. 2013, sp. zn. II. ÚS 3951/12; nález ze dne 7. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 26/08; nález ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. II. ÚS 487/03; nález ze dne 26. 7. 2006, sp. zn. II. ÚS 300/06.
  In Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. - Roč. 13, (2015), č. 1, s. 57-62
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3951/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 487/03
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 300/06
  Vyvlastnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.