Number of the records: 1  

Kdy rozhodnutí o žalobě na plnění netvoří překážku věci rozhodnuté pro pozdější žalobu na určení věcného práva

 1. Main entry-name Spáčil, Jiří, 1953- (commentator)
  Title statementKdy rozhodnutí o žalobě na plnění netvoří překážku věci rozhodnuté pro pozdější žalobu na určení věcného práva : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 25.6.2014, sp.zn. 31 Cdo 2740/2012
  AnnotationOdkazovaná judikatura Ústavního soudu: usnesení ze 7.1.1994, sp.zn. IV. ÚS 2/93; nález z 27.11.2002, sp.zn. IV. ÚS 691/01 a nález z 22.2.2011, sp.zn. I. ÚS 2849/07.
  In Právní rozhledy. - Roč. 22, 2014, č. 17, s. 603-606
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2/93
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 691/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2849/07
  Žaloba na plnění
  Žaloba na určení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1