Number of the records: 1  

Trestná činnost páchaná na extremistických a nenávistných shromážděních

 1. Main entry-name Výborný, Štěpán, 1986- (author)
  Title statementTrestná činnost páchaná na extremistických a nenávistných shromážděních
  AnnotationExtremistická a nenávistná shromáždění proběhnuvší v České republice v posledních letech byla provázena pácháním rozličných trestných činů. Jednalo se o trestné činy páchané a priori sympatizanty extrémních hnutí (například trestný čin podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka) i trestné činy nemající přímou souvislost s extremismem (například násilí vůči úřední osobě). Předložený článek hodnotí páchanou trestnou činnost z hlediska specifik jejího uskutečnění na veřejném shromáždění, přičemž vychází z dosavadní judikatury i zkušeností autora s daným fenoménem. V právním prostředí České republiky, v němž je přijímán a Ústavním soudem opakovaně potvrzen koncept bránící se demokracie, platí, že svoboda projevu není bezbřehá a právě v případě nenávistných projevů ustupuje požadavku na zachování lidské důstojnosti difamovaných a na udržení společenského smíru. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález ze dne 28.11.2011, sp.zn. IV. ÚS 2011/10, nález ze dne 4.9.1992, sp.zn. Pl. ÚS 5/92, usnesení ze dne 19.4.2004, sp.zn. IV. ÚS 606/03.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 12, (2014), č. 4, s. 27-33
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2011/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/92
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 606/03
  Extremismus
  Extremistická shromáždění
  Nenávistná shromáždění
  Nenávistný projev
  Trestné činy motivované nenávistí
  Trestná činnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.